×

DANE FIRMY

SAPRO SYSTEM Sp. z o. o.
Szarlejka, Łukaszewicza 40,
42-130 Wręczyca Wielka,
NIP: PL5742078572,
REGON: 525188247,
KRS: 0001033227,
Kapitał zakładowy:
1.000.000,00 PLN

GODZINY OTWARCIA

  • Poniedziałek - Piątek

    8:00 - 16:00
  • Sobota - Niedziela

    zamknięte
  • W święta

    zamknięte

POTRZEBUJESZ POMOCY?

ZAPOMNIAŁEŚ SWOICH DANYCH?

UTWÓRZ KONTO CAMMINARE

Zwroty i Reklamacje

Odstąpienie od umowy / zwrot towaru

6.1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klient dokonujący zakupu jako Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient winien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.2. Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, na adres: SAPRO SYSTEM Sp. z o. o. Szarlejka, Łukaszewicza 40, 42-130 Wręczyca Wielka, Polska lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@camminare.pl. W celu ułatwienia Konsumentom skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, udostępniony został formularz odstąpienia od umowy na stronach internetowych camminare.pl. W przypadku skorzystania z możliwości złożenia oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@camminare.pl, Sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta  użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

6.4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

6.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6.7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany zwrócić towar na adres: SAPRO SYSTEM Sp. z o. o. Szarlejka, Łukaszewicza 40, 42-130 Wręczyca Wielka, Polska. Konsument jest zobowiązany do prawidłowego zapakowania i zabezpieczenia zwracanego towaru tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

Formularze do druku

TOP