ZAPOMNIAŁEŚ SWOICH DANYCH?

Zwroty i Reklamacje

Odstąpienie od umowy / zwrot towaru

6.1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klient dokonujący zakupu jako Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient winien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.2. Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, na adres: SAPRO SYSTEM Sp. z o. o. Szarlejka, Łukaszewicza 40, 42-130 Wręczyca Wielka, Polska lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@camminare.pl. W celu ułatwienia Konsumentom skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, udostępniony został formularz odstąpienia od umowy na stronach internetowych camminare.pl. W przypadku skorzystania z możliwości złożenia oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@camminare.pl, Sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta  użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

6.4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

6.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6.7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany zwrócić towar na adres: SAPRO SYSTEM Sp. z o. o. Szarlejka, Łukaszewicza 40, 42-130 Wręczyca Wielka, Polska. Konsument jest zobowiązany do prawidłowego zapakowania i zabezpieczenia zwracanego towaru tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

ZWROT LUB WYMIANA

W sklepie internetowym Camminare.pl wymiana towaru polega na dokonaniu zwrotu wybranego produktu i złożeniu oddzielnego zamówienia. Jeżeli okaże się, że produkt który został przez Ciebie kupiony jest np. za duży i jesteś zainteresowany zamówieniem innego rozmiaru, skorzystaj z procedury zwrotu, a produkt w innym rozmiarze zamów w oddzielnym zamówieniu.

Ważne! Nie ma możliwości wymiany towaru w obrębie jednej transakcji, a przy zamówieniu nowego produktu, należy dokonać oddzielnej płatności

Zwrot należy dokonać na adres:

SAPRO SYSTEM Sp. z o. o.
Szarlejka, Lukaszewicza 40,
42-130, Wreczyca Wielka

Informacja dla Klientów Dokonujących Zakupów na Numer NIP

Pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakupy dokonane przez przedsiębiorców na numer NIP nie korzystają z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, które przysługuje konsumentom. Oznacza to, że PRODUKTY ZAKUPIONE W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM NA NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP) NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI na zasadach przewidzianych dla konsumentów.

Formularze do druku

TOP