Tablica


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy SAPRO SYSTEM.

 

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu:

  • Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

 

Wartość projektu ogółem: 210 660.54 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 210 660.54 PLN

Beneficjent: GIANLUCA BARBIRATO SAPRO SYSTEM

Dofinansowanie